Odborná studie: Konopí a zánětlivá onemocnění střev

Odborná studie: Konopí a zánětlivá onemocnění střev

Které nemoci patří mezi zánětlivá onemocnění střev?

Zánětlivá onemocnění střev (IBD) je skupina onemocnění, která způsobují chronickou zánětlivost v zažívacím traktu. Mezi tato onemocnění patří: Ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, kolagenní kolitida a lymfocytární kolitida. Ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc patří mezi ty nejběžnější a postihují přibližně 3 ze 4 tisíc lidí. Crohnova choroba postihuje různé oblasti trávící soustavy, nejčastěji koncovou část tenkého střeva a oblast, kde se tenké a tlusté střevo pojí dohromady. Ulcerózní kolitida na druhou stranu postihuje vždy konečník a další úseky tlustého střeva. Obě onemocnění můžou vést k silným bolestem, teplotám, vleklým průjmům, ztrátě chuti k jídlu, nevolnosti, zvracení a znepříjemňují tak celkovou kvalitu života.

Kanabinoidní receptory (CB-1 a CB-2) se nacházejí také v enterické nervové soustavě, která pomáhá regulovat funkci střev. Endokanabinoidní systém by tak podle některých studií mohl hrát klíčovou roli pro správné fungování střev a mít vliv právě na zánětlivost v této oblasti.

Nalezení optimálního způsobu léčby zánětlivých onemocnění střev je důležité. Je také zapotřebí většího vzorku kvalitních studií abychom mohli tvrdit že konopí tyto potíže léčí. Avšak už dnes někteří lidé hlásí pozitivní změny a zlepšení stavu po užívání přípravků s obsahem kanabinoidů s protizánětlivými vlastnostmi.

Jak by přesně mohlo konopí pomáhat s IBD?

Kompletní postup ještě není přesně znám, nicméně článek publikovaný v magazínu Pharmacology nám vysvětluje alespoň základní mechanismy jak nám konopí může pomoci se zánětlivými onemocněními střev. Jak bylo zmíněno výše, kanabinoidní receptory se nacházejí po celém těle a i v centrální, periferní a enterické nervové soustavě odkud mohou ovlivňovat mnoho funkcí v našem těle. Oba receptory se nacházejí v buňkách, které lemují vnitřní stranu tlustého střeva (epitel). Aktivováním receptorů CB-1 a CB-2 v této oblasti můžeme předcházet přílišné pohyblivosti a sekreci střev, která je často způsobená právě nadměrnou zánětlivostí ve střevech.  

Mezi další časté potíže vyskytující se u pacientů se zánětlivými onemocněními střev patří také syndrom zvýšené propustnosti střev, který u postiženého způsobuje pronikání bakterií a obsahu střev dále do těla, což může vyústit v přetížení funkcí jater a imunitního systému a ohrozit dále zdravé orgány a tělesné funkce. Mezi další rizika patří rozšíření zánětlivosti do dalších částí těla, a případně i zhoršení stávajících IBD potíží.

Pomoci předcházet těmto obtížím nebo je léčit, by mohlo konopí také pomocí aktivování receptoru CB-2, který má primárně vliv na imunitní systém a je také svou funkci schopný redukovat počty bílých krvinek (T-buňky, neutrofily, makrofágy) a směřovat je na poškozená místa. Zde pak tyto buňky pomáhají zabezpečovat ochranu organizmu před bakteriemi a jinými cizorodými látkami. Tomu, že by konopí mohlo pomáhat při léčbě zánětlivých onemocnění střev napovídá i fakt, že již 18 států USA schválilo užívání lékařské marihuany na léčbu potíží spojených s Crohnovou chorobou.

střeva a cizorodé látky
Konopí může pomoci pacientům s IBD

Výsledky provedených studií

Výsledky níže uvedených studií přinášejí zajímavý pohled na možné využití konopí při léčbě zánětlivých onemocnění střev.
Retrospektivní studie z roku 2011 provedená na 30 pacientech s Crohnovou nemocí ukázala, že konopí mělo pozitivní vliv na zlepšení příznaků nemoci u 21 pacientů, kteří dokonce na konci zaznamenali i snížení potřeby užívání dalších medikamentů. Po dlouhodobém užívání konopí byla také u těchto pacientů zjištěna nižší potřeba operací než před začátkem léčby.

Jedna ze studií sledovala po dobu tří měsíců inhalování konopí pacienty, kterým bylo konopí předepisováno k léčbě zánětlivých onemocnění. Po tříměsíční léčbě došlo u této skupiny ke zvýšení kvality života, ke snížení aktivity nemoci a ke zvýšení hmotnosti.

Klinická studie z roku 2013 ukázala, že konopí může mít značné přínosy pro pacienty s Crohnovou chorobou, ty zahrnují snížení vnímání bolesti, úlevu od nevolnosti a snížení nepříjemných pocitů.

Výsledky již provedených studií ukázaly, že konopí by mohlo být efektivní při léčbě IBD a symptomy s ní spojené. Kanabinoidy prokázaly své protizánětlivé vlastnosti a mimo to dokáží také snížit vnímání bolesti a ulevit od nevolnosti. U pacientů konopí také dokáže zvýšit chuť k jídlu a tím bojovat s nechutenstvím, které je často součástí těchto problémů. Pacienti si také chválí výhody nesteroidní léčby, která může přinášet některé nežádoucí účinky.
Jak je vidět užívání konopí k léčbě těchto obtíží může významně zlepšit příznaky zánětlivých onemocnění střev. Bez ohledu na to, je potřeba počkat na více kvalitních studií abychom mohli tvrdit, že konopí léčí IBD.

Zdroje: www.strevni-nemoci.cz,  www.medicaljane.comwww.ncbi.nlm.nih.govwww.karger.comwww.medicalmarijuanainc.com

 

Napsat komentář