Studie: CBD olej a léčba schizofrenie

Studie: CBD olej a léčba schizofrenie

Konopí je dnes často spojováno s negativními účinky na duševní zdraví, které by podle některých zpráv mohlo mít. Je však nezbytné zmiňovat také řadu možných zdravotních výhod, které by konopí mohlo do této oblasti přinést. Přinášíme vám tedy shrnutí několika posledních studií zaměřených na vliv CBD na duševní poruchy.

Jednou z těchto výhod jsou bezpochyby anxiolytické a antipsychotické vlastnosti CBD, které byly zmiňovány v několika již provedených studiích. Tyto vlastnosti by mohly být nápomocny při léčbě poruch nálady a psychických obtíží jako např. schizofrenie nebo Bipolární afektivní poruchy.

Co je to schizofrenie

Schizofrenie je duševní (psychotická) porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Příznaky nemoci mohou být:

 • Bludy (silná víra v něco, co se dá spolehlivě vyvrátit)
 • Halucinace (pacient slyší nebo vidí věci, které nejsou)
 • Neorganizovaná řeč a pohyby
 • Emoční otupělost
 • Potíže s prováděním běžných denních činností (chození do práce)
 • Psychické změny (ztráta motivace, obtížné navazování vztahů

Do dnešního dne není úplně přesně zdokumentován původ a vznik schizofrenie, nicméně současné výzkumy ukazují, že důvodem je směs různých vlivů. Vznik schizofrenie můžou zapříčinit jak genetické predispozice, některé virové infekce, imunitní dysfunkce tak i stres nebo kombinace těchto vlivů.

Současné možnosti léčby

Schizofrenii dnes bohužel není možné vyléčit, nicméně příznaky nemoci se dají celkem dobře zvládat pomocí dostupných léků. Tato tzv. antipsychotika mají bohužel celou řadu vedlejších účinků jako je sucho v ústech, rozmazané vidění, zácpa, ospalost a závratě. Tyto účinky obvykle po několika týdnech zmizí a mohou se objevit závažnější vedlejší účinky jako jsou potíže s ovládáním svalů, třes, křeče nebo přibírání na váze.

Z těchto důvodů je velmi důležité pro pacienty s psychotickými poruchami najít alternativu a efektivní možnost léčby příznaků schizofrenie. Obzvláště pak dlouhodobá léčba bez vedlejších účinků by pacientům zajisté zvedla životní úroveň a zlehčila průběh nemoci.

Co ukazují, již provedené studie

Ačkoliv bude potřeba ještě několika klinických studií aby se dalo tvrdit, že CBD pomáhá při schizofrenii z dnes již hotových studií vyplynulo několik velmi zajímavých zjištění. Již provedené studie můžeme pro přehlednost rozdělit do 4 skupin.

 1. Studie zkoumající vliv různého poměru CBD:THC na průběh příznaků psychózy.
 2. Studie zabývající se schopností CBD blokovat akutní psychotické příznaky způsobené požitím THC nebo Ketaminu u zdravých jedinců (příznaky podobné schizofrenii).
 3. Studie zkoumaly aktivitu mozku a změny krevního toku po podání CBD.
 4. Studie při které se pacientům s psychotickými příznaky podávalo CBD, včetně výsledků klinické studie malého rozsahu.

1.skupina

Do této skupiny spadají výsledky 8 studií, které kromě jedné prokázaly vliv poměru CBD:THC na zvládání příznaků psychóz. V těchto studiích bylo zjištěno, že užívání konopí s vysokým obsahem CBD je spojeno se značně méně pozitivními symptomy jako jsou bludy nebo halucinace. Došlo také ke zlepšení kognitivních funkcí a dále bylo zjištěno, že konzumace konopí s vyšším poměrem CBD:THC (více CBD) by mohlo předcházet vzniku psychózy stejně jako nástupu nemoci v pozdějším věku. Výsledky byly porovnány s užíváním konopí s nižším poměrem CBD:THC (méně CBD).
Tyto skutečnosti naznačují, že by CBD mohlo mít pozitivní vliv při zvládání příznaků nemoci. Během studií bylo také zjištěno, že pacienti konzumující konopí s vysokým obsahem CBD měli během intoxikace výrazně méně obtíží s pamětí než pacienti s konopím s nízkým obsahem kanabidiolu (CBD).

2.skupina

Z dalších studií se ukázalo, že požité CBD má značný vliv na oslabení akutních psychotických a anxiogeních příznaků. Ty byly ve studiích způsobeny konzumací velkého množství THC nebo medikamentem Ketamin (který může způsobovat tzv. Ketaminový trip – tedy příznaky velmi podobné příznakům schizofrenie).

3.skupina

Výzkumy sledovaly aktivitu mozku a změny krevního toku pomocí EEG a magnetické rezonance u zdravých dobrovolníků po akutním podání CBD. Studie využívající EEG zjistily, že požití extraktu z celé rostliny (THC a CBD) pomohlo zlepšit zrakové a sluchové vnímání více než požití samotného THC. CBD by tedy mohlo hrát ochranou funkci při špatném zpracovávání zrakových a sluchových vjemů, což je jeden z příznaků schizofrenie.

Podle výsledků studií s magnetickou rezonancí se zdá, že CBD a THC mají téměř opačné účinky v některých částech mozku ovlivňujících sluch, zrak, pozornost a úzkost. To by mohlo být vysvětlením proč samotné THC může psychotické příznaky zhoršovat zatímco CBD se zdá, že pomáhá těmto stavům předcházet nebo zlehčovat jejich průběh.

Výsledky výzkumů ze 4. skupiny jsou sepsány z pěti malých studií prováděných na pacientech s příznaky schizofrenie. Výsledky vedly lékaře ke konstatování, že „pacienti vykazují významné klinické zlepšení již po čtyřech týdnech pravidelného užívání CBD“

Z jedné z těchto studií prováděné na 28 pacientech se schizofrenií vyplynulo zajímavé zjištění. Pacienti byli rozdělení do 3 skupin: placebo, dávky 300 mg CBD a 600 mg CBD a během těchto testů bylo zjištěno, že dávky 300 mg mají výrazně lepší účinky u některých pacientů, než užívání 600 mg dávky a to dokonce i ve srovnání s placebo skupinou. Bylo tedy zjištěno, že zbytečně vysoké dávky mohou dokonce vliv CBD úplně eliminovat a tak budou zajisté potřeba další výzkumy zaměřené na velikost dávkování.

Mezi další zajímavé studie z této skupiny patří dvojitě slepá randomizovaná studie (druh studie přinášející jedny z nejpřesnějších výsledků) menšího rozsahu, která porovnávala účinky CBD ve srovnání s lékem Amisulprid. Během studie bylo zjištěno že, CBD je podobně účinné při snižování psychotických příznaků jako jsou halucinace, úzkost nebo abnormální chování jako lék Amisulprid. Tato zlepšení byla prokázána pomocí měření PANSSBPRS. Autoři studie také zmínili, že vedlejší účinky kanabidiolu (CBD) jsou ve srovnání s těmi způsobenými Amisulpridem výrazně lepší, bezpečnější a jsou lépe snášeny pacienty.

Závěr

Ze studií jasně vyplynulo, že okamžité podání CBD má svůj pozitivní vliv na zvládání psychotických příznaků a že vysoké dávky CBD mohou být zbytečné až kontraproduktivní. Podle vědců jsou tyto první drobné klinické studie potvrzením, že CBD má svůj potenciál stát se v budoucnosti efektivním, bezpečným a dobře tolerovaným antipsychotickým léčivem. Všichni se ale schodují, že než se tak stane bude potřeba více klinických studií, které budou muset tyto vlastnosti prokázat. Kanabidiol (CBD) by pak mohl být postupně uveden do praxe.

Zdroj: https://www.medicaljane.comhttps://cs.wikipedia.orghttp://thehempoilbenefits.com

 

 

2 Responses to Studie: CBD olej a léčba schizofrenie

 1. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali je v ČR doktor, psychiatr, který by se touto léčbou zabýval a s kterým by bylo možné konzultovat. Klidně se zapojit i do podobné studie. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem T, Stankova

  • Dobrý den, obávám se že podobné studie se na území ČR nekonají, ale ano v České republice je psychiatrické oddělení, které předepisuje konopí k léčbě. MuDr. Iva Pousková – Psychiatrie, Centrum tělesné a duševní harmonie, Dukelská 13 790 01 Jeseník

Leave a Reply