Jak dlouho THC zůstává v našem těle?

Jak dlouho THC zůstává v našem těle?

Množství času, po který jsou v našem těle stopy marihuany, závisí na celé řadě faktorů. Včetně toho, jak často marihuanu kouříte a na rychlosti vašeho metabolismu. Testování moči neboli rozbor moči, je nejčastějším způsobem screeningu pro přítomnost marihuany v našem těle. Ale jak dlouho bude marihuana v moči poté, co ji přestanu užívat? Bohužel, na to není přesná odpověď. Záleží na několika různých faktorech.

THC vs. THC-COOH

THC je aktivní složka v marihuaně, která je chemicky zodpovědná za náš stav. Nicméně z moči lze rozpoznat i jinou látku zvanou THC-COOH. THC-COOH je metabolit THC. Vzniká, když játra odbourávají THC a zůstává tak v těle po mnohem delší dobu než výše zmíněné THC.

Nikdo není přesně schopen říci, jak dlouho budete mít pozitivní test na přítomnost marihuany v moči, protože rychlost metabolismu se u každého jedince liší. Dokonce ani přesné studie nedokáží určit, jak dlouho bude u jednotlivce zjistitelné požití marihuany. Níže uvádím předpokládanou dobu přítomnosti marihuany u různých uživatelů konopí, kterou zveřejnil drogový institut:

  • příležitostný uživatel okolo 4 dnů
  • častý uživatel okolo 10 dnů
  • extrémní uživatel až 67 dnů

Příležitostný uživatelé

Někdo kdo kouří příležitostně nebo poprvé bude pravděpodobně na tento test pozitivní okolo 1-3 dnů.

Častí uživatelé

U nich se vědci domnívají, že na základě vědeckých poznatků lze očekávat pozitivní test v některých případech i déle než 10 dnů po posledním užití marihuany. Nicméně, neexistuje záruka, že těžký kuřák konopí bude bez přítomnosti THC metabolitů po 10 dnech. Studie ukazují, že je možné, aby někteří extrémní uživatelé měli pozitivní test i po dobu až několika měsíců po posledním užití marihuany.

Jak projít testem moči na přítomnost látky v těle?

I když existuje celá řada produktů, které jsou uváděny na trh jako produkty čistící moč, je pravděpodobně dobrý důvod být skeptický k jejich funkčnosti.
Pití nadměrného množství tekutiny může být nejchytřejším řešením, protože voda moč přirozeně naředí. Ovšem díky nadměrnému množství vody by mohl být vzorek testovací laboratoří odmítnut, což dává lidem svým způsobem další čas, než dojde k opakovanému testování.

Může užívání CBD způsobit pozitivní nález na drogovém testu?

A co ti, kteří konzumují produkty obsahující ostatní kanabinoidy jako různé tinktury nebo kapsle s obsahem CBD? Budou mít tyto látky vliv na výsledek při testování na přítomnost THC?

Jelikož jsou současné testy vytvořeny tak, aby reagovaly na metabolity THC jsou konzumenti CBD produktů vystaveni opravdu nízkému riziku, že bude nález pozitivní. Nicméně i CBD produkty obsahují stopové množství THC a dalších látek a tak ti, kteří konzumují vysoké dávky CBD (vyšší než 1 000 – 2 000 mg denně) by mohli na testu vyjít pozitivně a to i díky nálezu ostatních kanabinoidů. Tento “falešný poplach” se pravděpodobně následujícím testováním z krve ukáže jako nepravdivý, jelikož laboratorní testování je daleko přesnější a měří konkrétně hodnoty metabolitu THC, THC-COOH.

Zdroj: https://www.leafly.com

Napsat komentář