Jaký je nejlepší způsob užívání marihuany? (sponzorovaný článek)

Jaký je nejlepší způsob užívání marihuany? (sponzorovaný článek)

Sponzorovaný článek od společnosti VapeFully, která zpracovala veškerý obsah tohoto článku. Cílem článku je seznámení s vaporizací a s možností nákupu kvalitního vaporizéru u ověřeného prodejce.

Každý uživatel marihuany si může zvolit jeden z mnoha způsobů jejího užívání. Na výběr je mnoho metod: kouření, vaporizace nebo konzumace potravin ve formě sušiny.

Připravili jsme přehled těchto způsobů, který najdete v následujícím článku. Zdá se, že nejlepší metodou užívání marihuany je vaporizace – níže si vysvětlíme, proč je lepší než jiné formy spotřeby.

Když to co nejvíce zjednodušíme, vaporizace zkrátka znamená odpařování. V souvislosti s marihuanou vaporizace označuje zahřívání sušiny na tak vysokou teplotu, že se začne odpařovat, ale zároveň na tak nízkou, že nedojde ke spalování. Tímto způsobem se z marihuany vylučují potencionálně léčivé kanabinoidy, přičemž příslušný teplotní stupeň zajistí, že pára nebude obsahovat dehtové látky a toxiny (jako oxid uhelnatý nebo benzen), které se tvoří u klasického kouření. K vaporizaci dochází, když se sušina zahřeje na vyšší teplotu, než je teplota varu kanabinoidů (která je 157°C v případě THC a 160-180°C u CBD). Aby však nedošlo ke vznícení sušiny, nesmí teplota zahřátí přesahovat 230°C. Pokud chceme, aby do páry nepronikly žádné škodlivé látky, bude lepší nepřekračovat teplotu 205°C.

K odpařování kanabinoidů obsažených v marihuaně potřebujete kvalitní přenosný vaporizér nebo stolní vaporizér, tedy zařízení, které zahřeje sušinu na přesně stanovenou teplotu a poskytne uživateli páru (z angl. vapor) nasycenou kanabinoidy. Vysoká kvalita vaporizéru je důležitá přinejmenším ze dvou důvodů.

Za prvé, vaporizér nevalné kvality, například Snoop Dogg G Pen nebude schopen efektivně zužitkovat kanabinoidy nacházející se v sušině. Za druhé, nejlevnější zařízení mohou být samy osobě nebezpečné pro zdraví kvůli nekvalitním součástkám použitým k jejich výrobě, které nebudou odolné vůči vysoké teplotě při vaporizaci a toxickým látkám, které se v jejím důsledku vylučují. Pomocí vaporizéru odpovídající kvality dokážeme kanabinoidy přesně dávkovat a absorbovat je během několik minut trvající inhalace, přičemž zdravotní rizika provázející kouření marihuany snížíme prakticky na nulu. To je důvod, proč vaporizaci v převážné míře schvalují i lékaři jako nejlepší metodu pro užívání marihuany k léčebným účelům. „Protože při vaporizaci nedochází ke spalování, je zcela zdravotně nezávadná, a zároveň úsporná, přičemž zajišťuje chutné výpary,“ říká Jiří Novotný z https://www.vapefully.com/cs/. Podívejme se nyní krátce na jiné formy užívání marihuany a přirovnejme je k vaporizaci.

Jaké jsou výhody vaporizace ve srovnání s kouřením?

Vaporizace je v zásadě z každého hlediska lepší než kouření. Nejočividnějším přínosem přesedlání na vaporizaci jsou zdravotní hlediska. Pomocí vaporizace předcházíme tomu, aby se do našeho těla dostávalo četné množství toxinů, které bychom absorbovali během kouření. Zároveň naše dechové ústrojí nevystavujeme riziku, což je zvlášť důležité pro ty, kdo používají marihuanu ke zdravotním účelům. Tímto způsobem lék, který přináší úlevu u jednoho onemocnění, nepovede ke vzniku jiných obtíží, čemuž se při pravidelném kouření marihuany nelze vyhnout. Bez rozdílu, zda ji kouříte s přidavkem tabáku nebo samotnou. Přechod na vaporizaci umožňuje snížit negativní zdravotní vlivy objevující se u pravidelného kouření marihuany prakticky na nulu.

Rozličné kanabinoidy mají různou teplotu varu i odpařování. Pokud tedy máme k dispozici vaporizér s přesnou regulací teploty, můžeme různým způsobem odpařovat jednotlivé kanabinoidy. To je opravdová výhoda, protože to umožňuje ovlivňovat účinky, které poskytuje vaporizace. Například když používáme při vaporizaci nízké teploty, dokážeme dosáhnout požadovaného léčivého efektu (například proti bolesti), přičemž minimalizujeme psychoaktivní účinek. Když však marihuanu využíváme k rekreaci, při výběru vyšších vaporizačních teplot (nad 200°C) dokážeme dosáhnout silnějšího psychoaktivního výsledku než u běžného kouření. Když si místo kouření marihuany zvolíme její vaporizaci, máme k dispozici celou škálu možností jejího fungování – nastavením různých teplot získáme odlišné výsledky.

Při vaporizaci také dokážeme přijmout mnohem více kanabinoidů než během kouření, což je podstatou obrovské efektivity vaporizace. Díky tomu k docílení stejných efektů postačí menší množství sušiny, což vede k podstatným úsporám výdajů za marihuanu. To je zvlášť důležité v případě pacientů, kteří potřebují neustálý přísun konopí. Lékařská marihuana vysoké kvality je obvykle dost drahá.

Vaporizace také umožňuje mnohem diskrétnější spotřebu sušiny než kouření. Aroma páry z vaporizéru se velmi rychle vytratí, také se netvoří kouř přetrvávající ve vzduchu, jehož vdechování by byli vystaveni i jiní lidé. Přenosné vaporizéry mají obvykle malé rozměry, proto je jejich používání diskrétní i mimo domov.

Jaké jsou výhody vaporizace ve srovnání s konzumací kanabinoidů v pokrmu?

Kromě kouření a vaporizace existuje ještě jeden způsob spotřeby marihuany, a sice její konzumace formou pokrmů, což znamená, že lze potraviny obsahující kanabinoidy jíst či pít. Ale i tato metoda je horším řešení než vaporizace. První důvod je zcela praktický. Vaporizace marihuany je zkrátka o tolik pohodlnější, jelikož nevyžaduje čas a úsilí potřebné k přípravě potravin obsahujících marihuanu, například moučníků. Sušinu po pomletí vsypeme do vaporizéru, který umožňuje velmi rychlý začátek inhalace – některé modely zahřívají sušinu na potřebnou teplotu za pouhých několik vteřin, v případě pomaleji se zahřívajících modelů bychom museli na začátek vaporizace čekat nanejvýš pět minut. Z tohoto hlediska vyžaduje příprava potravin na marihuanovém základu mnohem více času i úsilí.

Nezanedbatelná není ani rychlost samotného účinku. Hlavně u uživatelů z řad pacientů, kteří vyžadují rychlou úlevu od svých obtíží. Aby pokrmy na marihuanovém základu začaly účinkovat, je nutné počkat minimálně hodinu, často i více. Při upřednostnění vaporizace dokážeme za několik minut dosáhnout požadovaných účinků kanabinoidů.

Velmi důležité je také přesné dávkování kanabinoidů, což je u jejich konzumace v pokrmech velmi obtížné. Toto je možné snad jen v zemích, kde jsou výrobky obsahující kanabinoidy legálně k prodeji a můžeme si ověřit jejich přesné složení. U námi připravovaných pokrmů bude dávkování vždy spojeno rizikem omylu. Potraviny na marihuanovém základu začínají účinkovat s dost velkým zpožděním, kvůli čemuž jejich uživatelé často (v domnění, že byla dávka příliš nízká) spotřebují další porci. Když už se tedy účinky konečně dostaví, jsou často silnější, než bychom si přáli, což může mít i mírně nepříjemný dopad. Mohou se dostavit například nepříjemné pocity nebo panický záchvat. Vaporizace odstraňuje spolehlivě i tento problém. Uživatel si může několikrát potáhnout a vyhodnotit dosavadní účinky. Pokud jsou příliš slabé uživatel může pokračovat v inhalaci, než se dostaví požadovaný efekt.

Vaporizace jako nejlepší způsob užívání

Jak vidíte, vaporizace je rozhodně nejlepším způsobem spotřeby marihuany. Odstraňuje zdravotní rizika provázející kouření a je mnohem účinnější, a také příjemnější. Je zbavena veškerého nepohodlí spojeného s konzumací marihuany v pokrmu, jako obtíží s dávkováním nebo dlouhého čekání, než začne účinkovat. Na vaporizaci potřebujete vaporizér potřebné kvality, který bez obtíží najdete v jednom z profesionálních e-shopů jako je VapeFully.

Leave a Reply