Alzheimerova choroba a kanabinoid CBD

Alzheimerova choroba a kanabinoid CBD

Studie: Kanabidiol (CBD) může pomoci v boji proti kognitivním poruchám v důsledku Alzheimerovy choroby

Do dnešního dne existuje řada důkazu o tom, že konopí může být přínosem pro prevenci a léčbu neurodegenerativních onemocnění. Ukazuje se, že konopí by mohlo mít pozitivní výsledky i v případě Alzheimerovy choroby. Tomuto tématu se věnuje podrobnějí Clint Werner ve své knize Marihuana Gateway to Health.

Skupina australských vědců vedená Dr. Timem Karlem publikovala studii, která naznačuje, že CBD by mohlo pomoci zvrátit zhoršení některých kognitivních funkcí spojených s Alzheimerovou chorobou.

Australští vědci testují CBD na Alzheimerovu chorobu u myší

Alzheimerova choroba je nejčastější forma demence (obecný termín pro pokles mentální schopnosti, která je natolik závažná, že zasahuje do každodenního života) a představuje velkou zátěž pro ty kteří se o nemocného starají. Navzdory častému výskytu tohoto onemocnění není známa příčina a tato nemoc stále zůstavá velkou neznámou.

Často můžeme pozorovat u lidí s tímto onemocněním nejviditelnější symptom a tím je pokles kognitivních funkcí včetně neschopnosti rozpoznávat známé tváře.

Pro tento výzkum byly použity geneticky upravené myši, aby sloužily jako model představující člověka s Alzheimerovou chorobou. Australský výzkumný tým zkoumal jak léčba kanabinoidem CBD ovlivní schopnost kognitivních funkcí.

Myši, které byly zahrnuty do této studie byly rozděleny do dvou skupin. Jedné z nich byla po dobu tří týdnů podávaná dávka CBD 20 mg /kg. Druhé skupině nebylo podáváno nic. Výzkumníci pak srovnávali obě skupiny v řadě kognitivních úkolů.

Podle jejich zjištění způsobilo onemocnění zhoršení společenského rozpoznání a rozpoznávání nových objektů ve srovnání se zdravými myšmi.

Co se ale ukázalo ve skupině které bylo podáváno CBD? Zdá se, že cannabidiol (CBD) dokáže zvrátit tyto efekty.

Na vysvětlení tohoto výzkumu Dr. Karl řekl následující: Ve své podstatě můžeme říci, že CBD vrátilo výkon zvířat s tímto onemocněním na úroveň zdravých. Mohli bychom říci, že je CBD vyléčilo, ale musíme se vrátit zpět k výzkumu a podívat se na jejich mozek abychom si byli jisti.

Samozřejmě dnes už víme, že tyto výzkumy mají smysl, především protože existují četné důkazy o tom, že konopí je přínosné pro vývoj mozku. Ve skutečnosti je rostlina konopí také úzce spjata s neurogenezí – vytváření nových neuronů v mozku.

Dalšího výzkumu je zapotřebí k posouzení toho zda se podání CBD stane užitečným při prevenci či k léčbě Alzheimerovy choroby.

Zdroj: www.medicaljane.com

Napsat komentář