Existuje ideální vaporizační teplota? (sponzorovaný článek)

Existuje ideální vaporizační teplota? (sponzorovaný článek)

Používání různých teplot při vaporozaci přináší zcela odlišné výsledky. Jejich změnou lze upravit dojmy, které vaporizace marihuany přináší. Tímto způsobem může uživatel přizpůsobit účinky marihuany dle svých potřeb a konkrétní situace. Jak se změní působení sušiny v závislosti na teplotě? Jaká hodnota je nejlepší?

Teplota je při vaporizaci nejdůležitějším faktorem. V čem však tento proces spočívá? Jednoduše řečeno, jedná se o odpařování účinných látek přítomných v sušině, tedy kanabinoidů, které jsou zodpovědné za účinky užívání marihuany. Aby bylo jejich odpaření vůbec možné, je nutné, aby teplota spadala do přesně stanoveného rozmezí – musí být dostatečně vysoká, aby kanabinoidy začali vřít a odpařovat se, a zároveň natolik nízká, aby sušina nezačala hořet. O jaké teploty tedy jde?

„K vaporizaci dochází, když sušinu zahřejete na 157°C. Při této hodnotě THC začíná vřít a odpařovat se. Čím je však teplota vyšší, tím intenzivnější je odpařování. Předpokládá se tedy, že nejnižší hladinou, při níž se uvolní léčebná dávka THC je cca 175°C. Na opačném konci spektra je 230°C – po překročení této hranice může snadno dojít ke vzplanutí sušiny,” vysvětluje odborník Jiří Novotný z VapeFully.

Když to shrneme, tak je teoreticky vaporizace konopí možná při teplotách v rozmezí 157-230 °C, v praxi však nejlepší výsledky přinese teplotní rozsah 175-230 °C. V tomto rozpětí může dojít k vaporizaci, avšak použití různých teplot přinese zcela odlišné účinky. Např. pro uklidnění a zmírnění úzkosti je nutné použít jinou výši než k dosažení účinku proti bolesti. Vyplývá to z toho, že různé kanabinoidy se odpařují při odlišných teplotách. Jejich úpravou tedy budeme schopni ovlivnit obsah jednotlivých kanabinoidů v páře z vaporizéru. Čím bude hodnota vyšší, tím širší bude jejich spektrum ve vdechované páře.

Teplota vaporizace – základní principy

Existuje několik základních principů ohledně vaporizační teploty. Čím bude nižší, tím jemnější a chutnější bude pára z vaporizéru. Poměrně nízké hodnoty (170-180 °C) způsobí, že pára bude velmi chutná a voňavá, ale bude přinášet mírný psychoaktivní účinek a nebude jí příliš mnoho – v tomto rozmezí lze mluvit spíše o jemném oparu než o hustých oblacích. Úžasné chuťové a čichové vjemy budou v tomto případě výsledkem terpenů, které se při těchto teplotách velmi intenzivně odpařují, a mírný psychoaktivní účinek bude způsoben relativně nízkou mírou odpařování samotných kanabinoidů. Nicméně, čím vyšší bude teplota při vaporizaci, tím silnější bude odpařování kanabinoidů, což znamená výraznější účinky při inhalaci páry z vaporizéru. V této souvislosti stojí za zmínku skutečnost, že pára vytvářená přenosným vaporizérem nebo stacionárním vaporizérem se skládá téměř výlučně z kanabinoidů, takže čím vyšší bude použitá teplota, tím hustější a viditelnější bude pára, čehož si mnoho uživatelů velmi cení. Využívání hodnot nad 200 °C způsobí, že páry bude již opravdu hodně a bude hustá, takže může svým vzhledem připomínat klasický kouř. Nelze však zapomínat na to, že dokonce i vaporizace při teplotě 230 °C je mnohem méně škodlivá než běžné kouření, takže pokud chceme odstranit z páry všechny škodlivé látky, bude lepší použít o něco nižší teploty. Za mezní hodnotu se v tomto případě nejčastěji považuje 205 °C – po jejím překročení bude pára obsahovat určité množství benzenu. Nicméně musíme silně zdůraznit, že i při 230 °C bude koncentrace této látky v páře mnohem nižší než v kouři, který vznikl v důsledku spalování.

Jak bylo řečeno dříve, různé kanabinoidy mají odlišné teploty odpařování. Takže čím bude vaporizační teplota vyšší, tím širší bude spektrum kanabinoidů vdechovaných v podobě páry. Např. 180 °C povede k tomu, že pára bude obsahovat THC a CBD, ale CBN, známé pro své uklidňující účinky, se začne odpařovat až při hodnotě nad 185 °C. Další kanabinoid, CBC, který má protizánětlivé působení, jakož i THCV, které je odpovědné za euforické účinky marihuany, se budou odpařovat pouze při použití teplot nad 220 °C. Samozřejmě, jsou to pouze příklady, protože kanabinoidů je mnohem více a přináší také různé účinky. Když to shrneme, lze konstatovat, že používání teplot pod 190 °C pomáhá dosáhnout zdravotních účinků (například proti bolesti), ale bez intenzivního psychoaktivního efektu. Tento druh teploty se doporučuje při vaporizování během dne, když máme ještě před sebou hodně povinností. Na druhou stranu vyšší teploty poskytnou uklidnění a lepší spánek, takže jsou vhodnější pro večerní hodiny, když jsme již udělali všechno potřebné.

Existuje ideální vaporizační teplota?

Odborníci se v otázce nejlepší teploty při vaporizaci neshodnou. Pokud chceme z páry zcela odstranit škodlivé látky, bude lepší využít nižších hodnot pod 205 °C. Na druhé straně i pomocí teplot okolo 230 °C přijmeme mnohem méně nežádoucích sloučenin, než v případě kouření, a zároveň tato výše zajistí uvolňování mnohem širšího spektra různých kanabinoidů, což povede k efektivnějšímu využívání vaporizovaného rostlinného materiálu a silnějšímu léčebnému účinku. K používání nižších teplot se přiklání Dr. Ian Mitchell z Univerzity v Britské Kolumbii, se sídlem v kanadském Vancouveru. Podle tohoto vědce je pro vaporizaci konopí nejvhodnější teplota v rozmezí 175-200 °C, protože poskytuje možnost vdechovat smysluplné množství kanabinoidů, přičemž se do páry nedostanou žádné škodlivé látky. Opačný názor zastává vedoucí oddělení výzkumu společnosti Bedrocan (produkující lékařskou marihuanu pro nizozemskou vládu), Dr. Arno Hazekamp. Tvrdí, že výzkumy potvrzují, že 210 °C je ideální teplotou k vaporizaci marihuany. Dle jeho názoru je to nejlepší kompromis mezi snížením vylučování škodlivých látek a efektivním odpařováním kanabinoidů v sušině. My jsme, po rozboru všech dostupných výsledků výzkumu, dospěli k závěru, že nejlepší vaporizační teploty spadají do rozmezí 190-205 °C. Takové hodnoty na jedné straně zaručují efektivní extrakci kanabinoidů, na straně druhé zase umožní omezit vylučování nežádoucích látek na minimum, přičemž bude pára natolik chladná, aby nezpůsobovala podráždění hrdla ani průdušek. Na závěr je nutné poznamenat, že ve skutečnosti neexistuje žádná nejlepší teplota pro vaporizaci – její ideální hodnota bude pro každého uživatele odlišná. Při jejím výběru bychom měli vzít v potaz vlastní preference ohledně účinku, kterých chceme tímto způsobem dosáhnout.

Pokud máte zájem o další informace k tomuto tématu, zajděte si na stránku VapeFully, kde v obsáhlé sekci Vědomosti najdete odpovědi na všechny své otázky: co přesně je vaporizace, jakou teplotu je nejlepší nastavit pro konkrétní zařízení, a jaké bylinky lze vaporizovat.

Leave a Reply