Kosmetika s obsahem CBD

Kosmetika s obsahem CBD

Studie: Léčba pomocí CBD krémů může pomoci ke snížení zánětlivosti v centrálním nervovém systému

Kontrolovaná studie byla provedena na zvířatech a byla zveřejněná v Daru v magazínu Teheránské univerzity lékařských věd ve které bylo zjištěno, že léčba pomocí CBD krému může pomoci snížit škody způsobené zánětlivostí v centrálním nervovém systému. U pacientů s autoimuitním onemocněním totiž často dochází k demyelinizaci – ztráta myelinu z nervových vláken axonů. Ta způsobuje poškození nervů, mozku i míchy. Typickou chorobou provázenou demyelinizací je roztroušená skleróza.

CBD kosmetika vs. Roztroušená skleróza – experiment

Experiment byl proveden na zdravých a nemocných myší s experimentální autoimunitní encefalomyelitidou (EAE, encefalo = mozek, myel, myelin = tukový obal kolem nervů, itis = zánět) představující model člověka s Roztroušenou sklerózou. Výzkumníci aplikovali buď krém s obsahem CBD, neaktivní krém nebo žádný krém na pokožku zdravých myší a na kůži nemocných myší jakmile se začaly objevovat symptomy EAE. Myši byly pozorovány každý den a po 28 dnech od detekování EAE jim byly odebrány z míchy a sleziny vzorky buněk.

Výsledky studie

Výzkumní pracovníci zjistili, že léčba pomocí CBD krémů pomáhá snížit škody způsobené EAE jako jsou: ztráta svalové funkce, snížení indikátorů ukazující poškození míchy, snížené uvolňování lymfocytů z buněk sleziny, snížení zánětlivých signálů.

Výsledky této studie se ukázaly jako další malé důkazy o léčebném potenciálu kanabinoidů při snížování poškození v centrálním nervovém sytému při neurodegenerativních onemocněních jako je tomu u Roztroušené sklerózy. Během studie se také ukázalo, že kanabinoidy mohou vyvolat příznivé biologické účinky i aplikací skrze pokožku a to bez vedlejších účinků, kterými je doprovázeno vaporizování, kouření a požívání konopí.

Zdroj: www.medicaljane.com

Leave a Reply