Marihuana a naše paměť

Marihuana a naše paměť

Marihuana a paměť jsou vzájemně propojeny mnoha různými způsoby. Není žádným tajemstvím, že marihuana může mít vliv na paměť člověka. V dnešní společnosti je často uživatel marihuany vnímán jako zapomnětlivý a roztržitý člověk.

Co na to věda? A co je pravdy na tomto všeobecném přesvědčení?

Účinky na paměť

Tetrahydrokanabinol (THC), hlavní psychoaktivní složka marihuany, je známa že narušuje téměř všechny aspekty paměti. Existuje však jedna výjimka. THC nemá vliv na zapomínání již existujících vzpomínek. Nejviditelnější účinky má THC na narušení krátkodobé paměti. To znamená, že bude mnohem těžší utvořit si nové vzpomínky, protože je zhoršená schopnost ukládání do paměti dlouhodobé. Z toho vyplývá, že bez ohledu na to kolik marihuany člověk kouří si vždy bude pamatovat jak se jmenuje, kde bydlí a ani nadměrné množství nezpůsobuje úplnou ztrátu paměti.

Dávkování, tolerance a dlouhodobé užívání

Účinky THC na paměť jsou závislé na dávkování, s vyšším dávkováním mají samozřejmě vážnější dopad na člověka. Studie také ukazují, že častější uživatelé jsou více tolerantnější k marihuaně a jejím účinkům.

Některé studie naznačují, že by CBD mohlo snižovat dopad THC na naši paměť. Nicméně existuje jen velice málo výzkumů, abychom mohli s jistotou říci, že je toto tvrzení pravdivé.

Stále je tu, ale důvod k obavám a to především u chronických uživatelů. Studie prokázaly, že u dlouhodobých kuřáků marihuany tyto vedlejší účinky na paměť jsou méně znatelné nebo je dokonce nepociťují vůbec. Vše vysvětluje fakt, že častý uživatel marihuany má vyšší toleranci na tyto látky jež poruchy paměti způsobují. Studie ukazují, že tyto poruchy paměti nejsou trvalé a že obnova nastává po vysazení marihuany.

Zatímco zhoršení paměti je velká nevýhoda pro většinu uživatelů marihuany, THC může některým lidem pomoc zapomenout na špatně vzpomínky. Ve skutečnosti stude ukazují, že skrze endokanabinoidní systém se dá pracovat s negativními vzpomínkami. Vědci předpokládají, že působení THC na endokanabinoidní systém může pomoci člověku se zapomenutím špatných vzpomínek. Dle tohoto zjištění se dá předpokládat, že THC může pomoci při léčbě úzkostlivých poruch jako je např. PTSD známá jako post-traumatická stresová porucha. Odborníci se domnívají, že marihuana může pomoci pacientům s PTSD vyrovnat se s traumatickými vzpomínkami tím, že zlepšuje jejich schopnost zapomenout.

Zdroj: http://www.leafscience.com/

Napsat komentář