Marihuana, REM spánek a snění

Marihuana, REM spánek a snění

Marihuana má často rozhodující vliv, zda se nám zdají sny či nikoliv. Lidé, kteří kouří marihuanu před spaním, se často pokoušejí druhý den ráno si vybavit sny z předchozí noci. Avšak většinou marně. Je prokázáno, že uživatelé, kteří kouřili marihuanu před spánkem, po jejím vysazení mívají sklony k živým a intenzivnějším snům než dříve. Jak je již známo, marihuana ovlivňuje různé aspekty spánku, včetně aktivit které nejsou součástí snění. Zde je jednoduchý důvod, proč uživatelé marihuany mají méně snů. Tento jev lze vysvětlit tím, že marihuana ovlivňuje spánkový cyklus, konkrétně pak fázi známou jako REM spánek.

Marihuana a REM spánek

V této fázi REM spánku je mozek nejvíce aktivní, tvoří se během ní nejvíce myšlenek a zároveň dochází k tvorbě snů. Četné studie prokázaly, že užívání marihuany před spaním zkracuje REM spánek, což je hlavním důvodem, proč uživatelé marihuany mívají méně snů během noci.

Během celé noci lidský mozek vystřídá 4 různé fáze. Většinu času tráví v tzv. hlubokém spánku a REM spánku. Studie ukázaly, že marihuana prodlužuje čas, kdy mozek zůstává v hluboké fázi, jehož následkem je méně času v REM fázi, zároveň je tak méně času při kterém se tvoří sny. Požitím THC nebo marihuany před spánkem dochází také ke snížení intenzity tzv. rychlému pohybu očí během REM fáze a to vede k mnohem klidnějšímu spánku.

Mnoho studií o marihuaně a REM spánku bylo provedeno za působení THC. Nicméně jiné látky v konopí mohou narušovat efekt kanabinoidu THC na váš spánek. Například bylo zjištěno, že CBD společně s THC může zvyšovat pocit bdělosti v porovnání  s užitím samotného THC.

Co se děje při odvykání?

Když běžný uživatel konopí přestane kouřit, je u něj zaznamenán abnormální nárůst REM spánkové fáze. Tento jev nazýváme jako REM rebound effect, jež vede k delšímu časovému rozmezí, které náš mozek stráví v této fázi. REM rebound effect vysvětluje, proč se uživatelé konopí často setkávají s živými intenzivními sny, když přestanou kouřit.

Tyto poruchy spánku, které se obvykle vyskytují při vysazení konopí, obvykle začínají 24-72h od začátku abstinence a mohou trvat až po dobu 7 týdnů.

Je zajímavé, že REM rebound effect není specifický pouze pro uživatele marihuany. U jiných látek, které mají také vliv na spánek jako je např. alkohol či léky, můžeme REM rebound effect zpozorovat také.

Význam REM spánku

Zdraví lidé by se měli vždy vyvarovat užívání látek, které ovlivňují jejich spánek. Ve skutečnosti není jasné, zda účinek marihuany na REM spánek je škodlivý či ne. Odborníci si nejsou totiž stále jistí, proč je tzv. REM fáze spánku potřeba. Každopádně hluboký spánek je stále považován za nejdůležitější spánkovou fázi pro regeneraci těla. Studie také ukazují, že při spánkovém deficitu mozek upřednostňuje hlubokou fázi před REM fází.

I když je zapotřebí dalších mnoha výzkumů, je možné, že schopnost marihuany zvýšit hluboký spánek, a to i na úkor spánku REM, může být užitečná věc.

Zdroj: www.leafyscience.com

Napsat komentář