CBD a epilepsie

CBD a epilepsie

Epileptická porucha epilepsie, křeče a záchvaty

První zmínky o epilepsii se začaly objevovat již v období cca 2000 let před naším letopočtem. Pro příklad si můžeme uvést písemný zápis o této chorobě v babylónském Chammurapiho zákoníku. V těchto dobách si často lidé mysleli, že epileptické záchvaty sesílají na danou osobu zlí duchové či bozi, a že je nemoc přenášena dotykem či vdechnutím.

Epileptická porucha doprovázená záchvaty a křečemi dnes patří mezi jednu z nejčastějších neurologických poruch. Tímto chronickým onemocněním dnes na světě trpí přibližně 1 – 1,5% lidí. Určit jednoznačnou příčinu epilepsie je velmi obtížné, až takřka nemožné a to hlavně kvůli mnoha různým faktorům, které mohou zapříčinit vznik této nemoci. Tyto faktory dnes můžeme jednoduše rozdělit na genetické a negenetické. Někteří pacienti s mírnějším typem epilepsie a bez dalších přidružených onemocněních jsou schopni vést celkem normální život. Epilepsie ale dokáže způsobovat i stovky záchvatů denně a odkázat tak pacienta na pomoc druhým.

Běžná léčba epileptických poruch

Léky na epilepsii

Cílem léčby epilepsie je co možná největší kompenzace záchvatů (v lepším případě úplné vymizení), tak aby pacienti mohli vést kvalitní a normální život. Dosahování tohoto cíle v posledních letech usnadňuje rozvoj diagnostiky a také nová generace antiepileptických léků. Léčba epilepsie je vždy komplexní a nejde tedy jen o podávání léků, velmi důležitá je i psychická a sociální péče o pacienta a také např. dohlížení na jeho správnou životosprávu.

Nejčastějším způsobem léčby je podávání léků, které mají za úkol snižovat abnormální aktivitu nervových buněk a podporovat tak normální činnost pacientova mozku. Výběr vhodného antiepileptika je ovlivněn věkem pacienta typem záchvatu, ale také tím zda se jedná o stejný typ záchvatu nebo se různé typy střídají. Často tak není vůbec jednoduché určit ten nejvhodnější lék pro konkrétního pacienta a celý proces léčby se komplikuje.

CBD a dětská epilepsie aneb kde to vše začalo

CBD dnes pravděpodobně zažívá svůj největší rozmach a to bezpochyby díky příběhům dětí, kterým pomohlo při jejich boji s epilepsií. Příběhy dětí jako Charlotte Figi nebo Zaki Jackson přivedly vědeckou a lékařskou komunitu ke zkoumání mechanismů, kterými je CBD nápomocné při léčbě příznaků epilepsie. V mnoha neoficiálních případech ze světa totiž došlo, až k „zázračným“ zlepšením po započetí léčby s pomocí CBD.

Charlotte Figi a otec Matt Figi ve skleníku mezi odrůdami Charlotte’s Web, zdroj: news.com.au
Charlotte Figi a otec Matt Figi ve skleníku mezi odrůdami konopí Charlotte’s Web, zdroj: news.com.au

Vše začalo dívkou jménem Charlotte Figi, která zažila svůj první záchvat ve 3 měsících života. Od této chvíle zažila ještě několik záchvatů a některé z nich trvaly až 4 hodiny. Byla často hospitalizována a její stav se nijak nezlepšoval. Bohužel po tom, co záchvaty začaly se na testech některé Charlottiny funkce vrátily dlouhodobě do normálního stavu a tak doktoři předpokládali, že se její stav zlepší. Ve věku 2,5 roku byla u Charlotte prokázána mutace genu SCN1A, která se objevuje u téměř 80% pacientů s Dravetovým syndromem. Postupně rodiče vyzkoušeli snad všechny způsoby léčby včetně léčby benzodiazepiny, nic se ale neukázalo jako účinné a tak Charlotte začala postupně ztrácet kognitivní funkce. Mezi další pokusy léčby patřily i alternativní diety, které sice do některé míry pomohly, ale způsobovaly zase jiné obtíže.

Vědci často odrazují od užívání konopí během vývoje mozku (mozek do věku 25 let), takže nápad využít konopí k léčbě mladé dívky se sešel se silným odporem a skepsí lékařů. Charlottin stav se postupně zhoršoval, až k několika stovkám záchvatů denně. Rodiče byli zoufalí a tak po dlouhém hledání objevili dva doktory, kteří jim s užíváním konopí pro jejich dceru byli ochotni pomoci.

Společnost The Stanley brothers z Colorada vyrobila konopný olej k léčbě Charlotte z odrůdy konopí, kterou vyšlechtili přímo za tímto účelem. Odrůda má stabilně téměř nulový obsah THC a vysoký obsah CBD, což z jejího extraktu dělá nepsychoaktivní olej, který je daleko vhodnější k léčbě citlivého dětského mozku. Konopný extrakt, který užívala měl poměr CBD a THC 30:1.

Od začátku užívání se Charlottin stav výrazně zlepšil. Počet záchvatů a křečí se snížil na 2 – 3 za jeden měsíc, ty se navíc nejčastěji odehrávají během Charlottina spánku a jsou podstatně slabší než předtím. Dnes může Charlotte chodit, jezdit na kole a také se zvládne sama najíst a mluví častěji a více každým dalším dnem.

Jak CBD pomáhá při záchvatech a křečích

Epilepsie a konopí

Jak už dnes víme CBD má velký potenciál při léčbě epileptických poruch a endokanabinoidní systém by pravděpodobně v budoucnu mohl hrát klíčovou roli při léčbě epilepsie a příznaků s ní spojených. Přesný mechanismus, kterým CBD pomáhá stovkám lidem vypořádat se s křečemi a záchvaty ještě není dopodrobna popsán. Nicméně se dnes předpokládá, že CBD je nápomocné hned několika způsoby:

1.  Jedním ze způsobů jak CBD působí proti záchvatům, je jeho působení na hladinu kyseliny gama-aminomáselné (GABA). Nízké hladiny GABA v těle jsou často spojovány s výskytem záchvatů.
CBD je schopno snižovat absorpční schopnosti kyseliny GABA, to následně vede ke zvýšení hladiny (přebytku) GABA v mozku. Podobné vlastnosti mají i léky Felbamát, Depakote, Tegretol nebo Fenobarbital užívané k léčbě epilepsie.

2.  CBD ale i THC brání tzv. synaptické transmisi, tedy přenosu informací mezi buňkami. Přesněji by se dalo tvrdit, že mění způsob jakým spolu neurony v mozku komunikují a jak absorbují ostatní látky. Díky tomu se předpokládá, že CBD dokáže zvýšit účinnost některých léků určených k léčbě epilepsie. Tato vlastnost by mohla být důvodem, proč došlo u několika pacientů k výraznému snížení počtu léků, které užívali. CBD také působí neuroprotektivně, což znamená že pomáhá chránit mozkové buňky před poškozením.

3.  CBD pravděpodobně blokuje NMDA receptory v těle. Receptory NMDA jsou zodpovědné za mnoho dějů v centrální nervové soustavě a mají vliv na učení a lidskou paměť. Porucha NMDA receptorů může mít za následek potíže v těchto oblastech. Blokování NMDA receptorů působí ochraně u některých neurodegenerativních onemocnění a tento proces je podobný jako u léku Felbamát. Díky tomu jsou CBD připisovány protikřečové vlastnosti.

4.  CBD možná stabilizuje funkce iontových kanálů v těle. Činí tak podobně jako některé léky (Dilantin, Keppra, Trileptal). Pro správnou funkci tkání a buněk je správná funkce těchto kanálů klíčová. Mimo šíření iontů sodíku, draslíku, vápníku a chlóru umožňují tyto kanály také šíření vzruchů v nervové soustavě.

Co ukazují další výzkumy

CBD má před sebou ještě dlouhou cestu, než jej budeme moci nazývat lékem na epilepsii. Zatímco příběhy lidí ze světa nejsou podloženým důkazem, že CBD léčí jedná se o perfektní body kde může věda své výzkumy započít. Zde přinášíme výsledky dalších dvou studií zaměřených na epilepsii a CBD:

Průzkum publikovaný v roce 2015 v online magazínu Epilepsie a chování (Epilepsy and Behavior) zmiňuje 117 rodičů s dětmi trpícími křečemi a Lennox-Gastautovým syndromem. Tito rodiče léčili své děti pomocí CBD produktů. Výsledky průzkumu komentoval tým výzkumníků následovně:

„Výsledky ukázaly, že účinnost a tolerance (snášenlivost) CBD byly přibližně stejné napříč celou sledovanou skupinou. Celých 85% dotázaných uvedlo snížení záchvatů a 14% dokonce hlásilo úplné vymizení záchvatů a křečí. Uváděné vedlejší účinky během užívání CBD zahrnovaly zvýšení chuti k jídlu (30%), tvrdší spánek (53%) a zlepšení pozornosti (71%) a nálady (63%).“

Ačkoliv již dnes probíhá mnoho kvalitnějších studií, předběžná studie z roku 2016 přinesla také řadu zajímavých zpráv. Tým výzkumníků z Univerzity v Alabamě uveřejnil některé výsledky ze stále probíhají studie. Ta podle všeho ukázala zlepšení průběhu záchvatů přibližně u 50% pacientů užívajících CBD olej po dobu 6 měsíců. Ke snížení počtu záchvatů došlo u 32% až 45% zúčastněných, zlepšení stavu záviselo na velikosti dávky CBD. Dva pacienti docílili léčbou úplné osvobození od záchvatů zatímco 9 pacientů terapii přerušilo z důvodu nízké efektivity nebo nevhodných vedlejších účinků.

Je určitě na místě si uvědomit, že výsledky podobných průzkumů rozhodně nejde brát jako tvrzení, že CBD nebo konopí je bezpečné jako lék na epilepsii. Mnoho pacientů s epileptickými poruchami dnes potřebuje další a mnohem kvalitnější výzkumy zaměřené na bezpečnost a především dávkování CBD a nezbývá jim tak nic jiného než čekat na nové zprávy ze světa. Je také velmi důležité zmínit, že výroba CBD oleje z těchto studí byla pod důsledným dohledem americké vlády (FDA).

Pokud vás zajímají příběhy lidí, kterým se díky konopí zlepšíl život s epilepsií. Pokračujte na tuto stránku #epilepsie.

Zdroj: https://otik.uk.zcu.czhttps://cs.wikipedia.orghttp://www.sanquis.cz,
https://cs.wikipedia.orghttp://herb.cohttp://thehempoilbenefits.comhttps://healthyhempoil.com

Leave a Reply