5 největších výhod, které může mít konopí pro pacienty trpící cukrovkou

5 největších výhod, které může mít konopí pro pacienty trpící cukrovkou

Diabetes mellitus v česku známý pod označením cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu. Diabetes postihuje téměř 400 milionů lidí na celém světě, což má za následek až pět milionů úmrtí ročně – a její výskyt roste. Podstatné důkazy, ukazují že pomocí konopí můžeme předcházet nebo léčit tuto nemoc.

Prevence

Cukrovka je spojena s vysokými hladinami inzulinu a inzulinové rezistence, ale i s nízkou hladinou HDL cholesterolu. Výsledky výzkumu publikovaného v magazínu The American Journal of Medicine ukázaly, že běžní uživatelé marihuany mají o 16 % nižší hladinu inzulinu v krvi a až o 17 % nižší riziko inzulinové rezistence.

Výzkumníci došli k závěru, že běžní uživatelé konopí (hlášení užívání marihuany v posledním měsíci), mají nižší hladinu inzulínu na lačno, a nižší riziko inzulinové rezistence v porovnání s těmi, kteří nikdy neužívali konopí. Je velmi zajímavé, že nižší hodnoty inzulinu vykazují pacienti jež užili konopí v průběhu 30 dnů před testováním. Ukazuje se tak, že konopí má vliv na hladinu inzulinu, pokud došlo k užití marihuany v poslední době. To naznačuje tomu, že ochranný účinek konopí časem slábne. Studie ukazují, že je to způsobeno kanabinoidy, které ovlivňují periferní metabolické procesy přes receptory v našem těle.

Běžní uživatelé konopí vykazují nižší hladinu inzulinu na lačno a nižší inzulinovou rezistenci, což znamená, že konopí může potencionálně bránit vzniku diabetu stejně jako pomoci mít kontrolu nad symptomy, které doprovázejí pacienty trpící cukrovkou.

Nižší inzulinová rezistence (IR)

Inzulínová rezistence znamená, že buňky nereagují dobře na hormon inzulín. To způsobí vyšší hladinu inzulínu, vyšší hladinu cukru v krvi a může vést k diabetu typu II a dalším zdravotním problémům.

Autoři studie z roku 2013 zjistili, že pravidelní uživatelé konopí mají nižší IR a to konkrétně 1.8 oproti občasným uživatelům s hodnotou 2.2 a hodnoty 2.5 pro uživatele, kteří nikdy neužívali konopí. U pravidelných uživatelů bylo také zjištěno, že mají nižší hladinu cukru v krvi ve srovnání s občasnými uživateli a neuživateli. Pravidelní uživatelé měli průměrnou hodnotu cukru v krvi 5,54 mmol/l, příležitostní průměrně 5,59 mmol/l a lidé, kteří nikdy neužívali konopí měli 5,75 mmol/ l. Nicméně přesný mechanismus jehož prostřednictvím kanabinoidy mají vliv na inzulinovou rezistenci není doposud jasný.

Prevence obezity

Obezita, vysoký index tělesné hmotnosti (BMI) a velký obvod pasu v oblasti břicha to jsou nejrizikovější faktory spojené se vznikem diabetu. Doposud bylo provedeno několik studií ze kterých byly zjištěny protichůdné výsledky.

Studie z roku 2005, která byla provedena u mladých lidí neodhalila žádné spojení mezi BMI a užíváním marihuany. Zatímco dva největší národní průzkumy ukázaly souvislost s nižším výskytem obezity, nižším BMI u uživatelů konopí i přes průměrnou nebo dokonce vyšší denní spotřebu kalorií.

Bohužel ještě není znám přesný mechanismus a vztah mezi endokanabinoidním systémem, obezitou a cukrovkou. Každopádně studie z roku 2012 ukázala, že obézní myši ztratili značnou část své váhy a také u nich byla zvýšena činnost slinivky břišní po aplikaci konopného extraktu. Díky tomu to vypadá, že by v budoucnu mohlo konopí pacientům pomoci v prevenci i léčbě cukrovky.

Snížení neuropatické bolesti

Lidé trpící cukrovkou se často setkávají s poškozením nervů v důsledku tohoto onemocnění. Diabetická neuropatie je poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobé glykémie při cukrovce. Toto nervové poškození nejčastěji postihuje dolní a horní končetiny, ale může se objevit v jakékoliv části těla nebo orgánu. Poškození v některých případech mohou může být bez příznaků, ale v mnoha případech je doprovázeno bolestí, brněním nebo necitlivostí. Diabetická neuropatie se komplikovaně léčí pomocí běžných analgetik a ukazuje se, že by konopí mohlo mít pozitivní vliv na její léčbu.

Studie zveřejněná roku 2009 zkoumala u krys snižování bolesti pomocí extraktu bohatého na CBD. Autoři studie zjistili, že opakované podávání CBD výrazně ulevilo krysám s neuropatickou bolestí způsobenou cukrovkou a obnovilo normální vnímání bolesti bez vyvolání hyperglykémie. Při bližším zkoumání se ukázalo, že podávaný extrakt má ochranný vliv na játra a chrání je před oxidačním stresem, který je pravděpodobně přispívajícím faktorem při rozvoji neuropatie a zvyšuje hladinu růstového hormonu nervů na normální úroveň.

Nicméně studie na lidech nepřinesly doposud žádná pozitivní zjištění. Jediná provedená studie zkoumala sprej Sativex (syntetické THC) a jeho vliv na zmírnění příznaků cukrovky. Některým z třiceti testovaným subjektům byl podáván lék Sativex a některým pouze placebo. Zlepšení vnímání bolesti bylo významné, ale plošné. Ukázalo se, že účinek léku Sativex nebyl značně vyšší než u podávaného placeba.

Léčba diabetické retinopatie

Až 80 % pacientů, kteří trpí cukrovkou více jak 10 let mají komplikace spojené s poškozením sítnice. Tato komplikace se nazývá diabetická retinopatie a je zodpovědná, až za 12 % všech nových případů slepoty každý rok v USA.

Diabetická retinopatie je závažný zdravotně – sociální problém, protože i přes vyspělost léčby a možnosti léčby diabetu, je toto onemocnění nejčastější příčinou slepoty v průmyslově vyspělých zemích světa. V průměru přibližně 2 % diabetiků vlivem diabetické retinopatie oslepnou. Nárůst diabetiků bohužel stále narůstá. Čím déle pacient trpí cukrovkou tím je vyšší riziko vzniku diabetické retinopatie. Změny často bývají patrné pouhým okem na jiných částech těla a to dříve, než dojde k rozvoji změn na sítnici – tím je myšlena například tak zvaná diabetická noha (postižení prstů na nohou, nohy a bérce. Dochází k tomu v důsledku špatného krevního zásobení koncových částí těla).

Je fakt, že proti-zánětlivé imunitní reakce a oxidační stresové procesy hrají klíčovou roli při členění buněk na sítnici. Existují důkazy, že kanabidiol má schopnost bojovat s oxidačním stresem a zánětem, to by mohlo být velmi přínosné právě při léčbě diabetické retinopatie. Výzkum byl proveden na diabetických krysách, kterým bylo podáváno CBD, testována a měřena míra smrti buněk na sítnici. Ukázalo se, že léčba pomocí CBD výrazně snížila hladinu oxidativního stresu a nerotoxicity včetně hodnot TNF-a látek, které jak je známo se podílejí na zánětlivé odezvě.

zdroj: https://sensiseeds.comwww.wikipedia.cz, http://nemoci.vitalion.cz/diabeticka-retinopatie/

 

 

Leave a Reply