Může CBD pomáhat při léčbě závislosti na nikotinu?

Může CBD pomáhat při léčbě závislosti na nikotinu?

Není žádným tajemstvím, že kouř z cigaret má na lidské tělo velmi špatný vliv. Ve skutečnosti některé studie mluví o tabáku jako o jedné z největších příčin zbytečných úmrtí na světě.
Mezi nejčastější zdravotní potíže spojené s kouřením patří mrtvice, srdeční infarkt, rakovina nebo chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Někteří odborníci tvrdí, že každá vykouřená cigareta zkracuje život až o 11 minut.

Většina kuřáků, ne-li všichni jsou si navíc vědomi nebezpečnosti kouření, ale také vědí, že přestat kouřit není nic jednoduchého a to hned z mnoha důvodů. Hlavní příčinou je většinou velmi silná závislost na nikotinu. Při odvykání se projevují abstinenční příznaky jako špatná nálada, bolesti hlavy, závratě, nespavost a další.

Vědci se samozřejmě snaží najít způsoby jak pomoci kuřákům s jejich závislostí na nikotinu. Některé nedávné studie poukazovaly na spojitost závislosti na nikotinu s endokanabinoidním systémem v našem těle. V dalších studiích se pak jako vhodný kandidát na pomocníka při odvykání ukázal kanabidiol (CBD).

CBD a jeho vliv na množství vykouřených cigaret

Studie provedená na Londýnské univerzitě v roce 2014 vedená profesorkou C.J.A. Morgan se pokoušela zjistit zda malé dávky CBD mohou pomoci kuřákům překonat jejich závislost na nikotinu.

Do této studie bylo vybráno 24 účastníků ve věku 18-35 let (12 mužů a 12 žen). Studie byla prováděna tzv. dvojitě slepou metodou, což znamená, že účastníci ani doktoři přesně nevědí kdo dostává zkoumanocigaretyu látku a kdo jen placebo. Tímto je částečně eliminováno riziko zkreslení výsledků, ať už vědomím nebo nevědomím způsobem. Účastníci si během celého týdne před léčbou zapisovali počet vykouřených cigaret. Po týdnu byli rozděleni do dvou skupin kde každý z nich dostal inhalátor. Polovina skupiny obdržela CBD a druhá polovina placebo. Instrukce byly jasné, použijte inhalátor pokaždé jakmile budete cítit chuť na cigaretu.

Účastníci si samozřejmě zapisovali jak často inhalátor použili a jaké množství cigaret během celého týdne léčby vykouřili. Vědci také jednou denně zjišťovali, jak silná byla chuť zúčastněných během celého pokusu.

Kanabidiol (CBD) může pomoci snížit počet vykouřených cigaret

Podle výsledků této studie, došlo u skupiny užívající CBD k výraznému poklesu vykouřených cigaret za den. To se bohužel nedá říct o skupině užívající placebo, kde nedošlo k žádné větší změně oproti předchozím výsledkům.

Zajímavé ale na této studii bylo, že po snížení spotřeby cigaret nedošlo k téměř žádnému zvýšení chuti na další cigaretu. Zvýšená nebo až nezvladatelná chuť na cigaretu je přitom velmi často jeden z abstinenčních příznaků při odvykání kouření.

Závěr

Samozřejmě bude ještě potřeba spousty studií na větším počtu kuřáků, abychom mohli s jistotou říci, že CBD dokáže pomoci lidem přestat kouřit a tak je potřeba brát tyto studie s jistou rezervou.
Na druhou stranu, bylo již několikrát prokázáno, že CBD funguje také jako stabilizátor nálady, pomáhá od nevolností a dalších potíží, které jsou průběhem velmi podobné některým abstinenčním příznakům vysazení nikotinu. Studie tedy předpokládá, že inhalací CBD by mohl být zlehčen průběh některých abstinenčních příznaků způsobených vysazením nikotinu a tím i ulehčeno celé odvykání.

Zdroj: www.medicaljane.comwww.kurakova-plice.cz

Napsat komentář