Konopí a svalová dystrofie

Konopí a svalová dystrofie

Konopí dává novou naději pacientům se svalovou dystrofií

Svalová dystrofie patří mezi skupinu onemocnění, které je charakterizováno svalovou slabostí s postupným ochabováním svalstva. Je známo devět základních typů svalové dystrofie z nichž každá způsobuje jedinečné projevy a jiná svalová poškození. Svalová dystrofie postihuje svaly, dýchací svaly, ale i srdeční sval. Pokud ochabnou dýchací svaly, pacienti mají problémy s dýcháním. Někteří pacienti postupně ztratí schopnost chůze a jakéhokoliv koordinovaného pohybu.

Svalová dystrofie je genetické dědičné onemocnění. Symptomy se začínají objevovat již v kojeneckém věku nebo v dospívání. Svalová dystrofie postihuje převážně chlapce (jednoho ze 3500 narozených chlapců) a doposud neexistuje jediný lék na toto dědičné onemocnění. Jediné co tito pacienti mohou dělat jsou různá cvičení a terapie, které jim mají ulevit a pomoci. Nejčastějšími projevy svalové dystrofie jsou: ochabování svalstva, ztráta svalové hmoty, skolióza páteře, ztuhlost kloubů, svalové křeče a mnoho dalších.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný lék ukázalo se, že konopí by mohlo být nápomocné při zvládání příznaků a komplikací spojených s tímto onemocněním.

Přínos konopí pro pacienty se svalovou dystrofii

Vědecké studie o konopí a svalové dystrofii navzdory skutečnosti, že jde o konopí prokázaly jeho účinek proti běžným příznakům jako jsou bolest a ztuhlost. Existují důkazy, že konopí může pomoci i u podobných stavů jež trpí např. pacienti s Amyotrofickou laterální sklerózou u kterých dochází ke zhoršení pohybu a úbytku svalové hmoty.

Studie z roku 2010 uveřejněná v časopise The American Journal s tématem hospicové a paliativní péče popsala jakými mechanismy má konopí potencionální prospěch pro pacienty s Amyotrofickou laterální sklerózou. Některé z těchto účinků jsou prospěšné i pro pacienty se svalovou dystrofií.

  • protizánětlivý účinek
  • neuroprotektivní a neurotrofní (pomáhá růstu neuronů) efekt
  • zabraňuje smrti zdravých buněk
  • zlepšuje funkci mitochondrií

Studie měly za cíl zjistit efekt kanabinoidů na bolest jakožto hlavního příznaku svalové dystrofie. Tyto studie dokázaly, že už nízké dávky THC působí na snížení neuropatické bolesti. Dřívější randomizovaná studie již ukázala a došla k závěru, že kouření marihuany 3x denně snižuje bolest a zlepšuje spánek.

Jediná studie, která zkoumala přímo vliv kanabinoidů na svalovou dystrofii byla zveřejněna formou článku v magazínu Forensic Science. Jak je v článků zřejmé nemůže být pochyb o přínosech THC, CBD a dalších kanabinoidů pro pacienty se svalovou distrofií. Bohužel kvůli věku zkoumaného pacienta nejsou v článku uvedeny přesné informace a kompletní závěry z této studie. Proto i nadále zůstává vliv kanabinoidů na pacienty s tímto onemocněním pro vědce jistým tajemstvím. I přes tyto úžasné přínosy konopí je bohužel nepravděpodobné, že by konopný extrakt sám o sobě dokázal vyloučit všechny symptomy svalové dystrofie. Všechny formy tohoto onemocnění jsou vrozené nebo způsobené mutací genů. Dědičné genetické vady jsou obzvláště těžce léčitelné, ale protože kanabinoidy ukázaly slibné výsledky při normalizaci genové exprese jsou díky tomu pravděpodobně schopny léčit hlavní příčiny svalové dystrofie.

Zprávy o úspěchu pacientů se svalovou distrofií

Vědecké důkazy naznačují, že by kanabinoidy mohly pomáhat pacientům trpících svalovou dystrofií, ale skutečné důkazy jsou svědectví samotných pacientů. Četností zpráv o přínosu konopí pro samotné pacienty přibývá a pacienti hlásí jeho pozitivní vliv i při svalové dystrofii.

Novinový článek z New Jersey popisuje zkušenost mladého Michaela Oliveriho. Tento mladík trpěl svalovou dystrofií spojenou s bolestí, kterou se nedařilo zmírnit ani velkým počtem léků. Jako poslední možnost na zmírnění bolesti začal užívat lékařskou marihuanu. Oliver řekl, že tato medicína mu zázračně zlepšila kvalitu života natolik, aby věděl že je nejvyšší čas rozloučit se s rodinou, přáteli a přesunout se do Kalifornie kde by získal bezpečný přístup k lékařskému konopí.

Dan Pope je obyvatel Colorada a trpí svalovou distrofií. V čláku pro US News uvedl, že konopí mu pomáhá zvládat svalové křeče.

Další muž jménem Patrick McClellan oznámil, že kozumací nebo vaporizováním konopí výrazně snižuje křeče a bolest během nemoci.

Autoři původního článku také hovořili s pacientem Johnem z Floridy, který trpí Myotoickou dystrofií, což je jedna z forem svalové dystrofie. John popsal jak mu konopí pomáhá na tlumení jeho bolestí, pomáhá v relaxaci a spánku. John volí spíše odrůdy konopí v nichž dominuje indika, protože sativní odrůdy mohou mít až příliš stimulucí efekt. Vzhledem k tomu, že odrůdy s dominancí indik mají obecně silnější účinky na tělo než na mysl zdají se být více vhodné pro pacienty se svalovou distrofií.

Budoucnost konopí a svalové dystrofie

Vědecké i neoficiální důkazy jasně ukazují, že konopí může být efektivní na některé příznaky svalové dystrofie u některých lidí. Více výzkumů za použití vysoce kvalitního konopného extraktu na léčbu svalové dystrofie je téměř jasné, že odhalí další benefity konopí na toto onemocnění.

Zdroj: www.modrykonik.cz/svalova-dystrofiewww.medicaljane.com

Leave a Reply