Vliv kanabinoidů na naší tělesnou hmotnost

Vliv kanabinoidů na naší tělesnou hmotnost

Studie publikovaná v Clinical Neuroscience červenec-srpen 2014, se zabývala výzkumem a informovala o užívání konopí a o jeho možném vlivu na naší tělesnou hmotnost. Jejich výsledky jsou shrnuty zde.

Shrnutí problematiky

Jedno z nejzajímavějších zjištění bylo, že užívání konopí vede ke stimulaci chuti k jídlu. Dále se ukázalo, že konopí může pomoci pacientům s tzv. kachexií (ztráta hmotnosti, chřadnutí, slabost, významná ztráta chuti k jídlu) s anorexií, často také pacientům s HIV / AIDS nebo nemocným rakovinou. Často se ukazuje, že konopí nemá za následek nárůst tělesné hmotnosti, ale funguje jako účinný pomocník na zvýšení chuti k jídlu, aby se zlepšil pacientům zdravotní stav a zvýšila se šance na úspěšnou léčbu.

Navíc tyto výzkumy ukázaly, že častí uživatelé konopí mají nižší BMI což znamená, že váží v průměru méně ke své tělesné výšce.

Obezita

Jestliže má užívání marihuany vliv na zvýšení chuti k jídlu, blokování kanabinoidních receptorů by mělo mít opačný efekt. Ve studii, které se zúčastnilo 3 617 pacientů ve věku 18 až 30 let bylo zjištěno, že pacienti jež v minulosti užívali konopí jedli více kalorií každý den, ale měli nižší BMI než pacienti, kteří nikdy neužívali konopí.

V další studii za účasti 10 623 pacientů byly zjištěny podobné výsledky, ale vědci zjistili, že výsledky jsou poněkud zavádějící, protože mnozí z testovaných pacientů kombinovali marihuanu s tabákem.

konopí má vliv na tělesnou hmotnost
Konopí má vliv na tělesnou hmotnost

Poslední studie, které se účastnilo 41 633 lidí ukázala, že obezita je častější u lidí, kteří nikdy neužívali konopí než u uživatelů konopných drog. Procento účastníků, kteří nebyli obézní a nebyli uživatelé konopí bylo 22 % zatímco procento lidí, kteří byli obézní a byli pravidelnými uživateli marihuany bylo jen 14,3 %.

Navíc autoři studie na zvířatech přišli na to, že obézní krysy, které užívaly konopný extrakt z celé rostliny přibíraly mnohem pomaleji. Tyto výsledky ukazují, že by se tato terapie pomocí konopných extraktů, která pracuje prostřednictvím stimulace kanabinoidních receptorů mohla v budoucnu využít pro udržení zdravé tělesné váhy.

HIV a AIDS

Terapie s použitím kanabinoidů může být užitečná pro pacienty s HIV nebo AIDS, kteří trpí tzv. syndromem chřadnutí. Každoročně přibývá pacientů s tímto smrtelným onemocněním, zatímco dříve se počet nakažených pohyboval v pár desítkách, dnes už jsou to tisíce pacientů. Není se tak čemu divit, že již dnes na trhu existuje lék, který je vyroben na bázi syntetického THC a slouží lidem k udržení zdravé tělesné hmotnosti během onemocnění a následné léčby.

V další studii byly cíleně podávány pacientům různé formy léčiv. Jedna skupina užívala lék Dronabinol (syntetické THC), druhá užívala konopí a třetí bylo podáno jen placebo. Ukázalo se, že pacientům užívající celé rostliny konopí a skupině užívající Dronabinol se skutečně podařilo zvýšit hmotnost oproti poslední skupině pacientům, kteří užívali pouze placebo. Tyto výzkumy jsou zatím malé a orientační, ale je dnes už více než jasné, že stimulace kanabinoidních receptorů může vést u pacientů s HIV a AIDS ke zlepšení kvality jejich života.

Rakovina

V přehledu literatury publikované roku 1997 se můžete dočíst, že vědci zjistili, že čisté THC bylo užitečné pro snížení nevolnosti a zvýšení chuti k jídlu v některých případech u uživatelů trpících rakovinou.

Následně však byla 6 týdenní studie s 243 účastníky předčasně ukončena, když výzkumníci zjistili, že předběžné výsledky ukazují, že extrakty z konopí bohaté na THC nebo syntetické THC (Dronabinol) nevykazují o nic lepší výsledky než podávané placebo.

Další studie probíhala z 469 účastníky, kteří užívali Dronabinol a Megestrol (non-kanabinoidní stimulant chuti k jídlu). Výsledky ukázaly, že Megestrol má za následek větší přírůstek na váze než Dronabinol. Při podávání současně s Dronabinolem se ukázalo, že přírůstek nebyl o nic větší než při užívání Megestrolu samotného. Zatímco Megestrol je účinný stimulant chuti k jídlu je důležité si uvědomit a neopomenout jeho možné vedlejší účinky, které jsou v porovnání s extrakty z celých rostlin nebo Dronabinolem mnohem závažnější. Známé vedlejší účinky léku Megestrol jsou: impotence, pokles sexuální touhy, vaginální krvácení, vyrážky, slabost, dýchací obtíže nebo ztížená schopnost vyjadřovat se. Nicméně, protože Dronabinol nebo extrakty z celé rostliny konopí mají také vedlejší účinky jako je extrémní ospalost nebo např. halucinace je jejich užívání nevhodné pro některé skupiny pacientů jako jsou např. staří lidé nebo pacienti s některými poruchami duševního zdraví.

Stimulace chuti k jídlu ke zlepšení kvality života

Vzhledem k tomu, že lidé často konzumují potraviny, které jim způsobují pocit potěšení je velmi chtěné, aby pacienti, kteří se necítí dobře alespoň konzumovali potraviny díky kterým se pak objektivně cítí lépe i když jejich zdravotní stav není zrovna uspokojivý. Toto je velmi přínosné u pacientů, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a je potřeba jim prodloužit a zpříjemnit dosavadní žití.

Vzhledem k velmi příznivým výsledkům a narůstajícím množstvím důkazů o tom, že skrze stimulaci kanabinoidních receptorů můžeme zvýšit chuť k jídlu, zvládat obezitu nebo pomáhat pacientům s anorexií se provádí stále více výzkumů a vědci se snaží poskytnou informace ohledně bezpečného užívání celé rostliny konopí pacientům k léčbě anorexie nebo kachexie.

Zdroj: www.medicaljane.com

Leave a Reply