Jak vaporizovat CBD?

Jak vaporizovat CBD?

Kanabidiol (CBD) může být zahříván a následně pak vaporizován stejně jako je tomu u látky THC. Užití CBD bývá obvykle orálně, jako koncentrovaný extrakt z konopí. Na druhou stranu ve srovnání s kouřením nebo vaporizováním má CBD, užívané orálně, řadu nevýhod včetně nejednotného vstřebávání nebo doznívajících efektů.

Vaporizování je považováno za zdravější alternativu kouření. Díky tomu na tento způsob inhalace páry přechází spousta pravidelných kuřáků konopí. Naneštěstí většina studií, zabývající vaporizováním, se zaměřuje pouze na THC. To je příčinou, proč do dnešního dne existuje jen malé množství studií, jež se zabývají vaporizováním CBD.

Tým odborníků prováděl experimenty za použití čistého CBD a THC při vaporizování s cílem zjistit nejvhodnější podání CBD. Níže uvádíme, co bylo zjištěno:

Teplota

CBD se začíná odpařovat při teplotě okolo 200°C (392°F), podobně jako THC. Je tudíž možné ho vaporizovat bez nežádoucích látek, které vznikají při spalování marihuany.

Při studii, kdy byla vaporizační teplota 230°C (446°F) se ukázalo, že látka CBD se vypařuje ještě v intenzivnější míře než při teplotě vaporizování 210°C (410°F).

Dávkování

Vědci zjistili, že maximální dávka CBD při efektivní vaporizaci je 200 mg. Při vyšších dávkách dochází k efektu nasycení. Nicméně tzv. bod nasycení CBD souvisí s vaporizérem a jeho účinností zahřívat. Což znamená, že různé vaporizéry umožňují různě velké množství CBD v jedné dávce.

Zdroj: www.leafscience.com

Leave a Reply